+84-28 62733496 career@applancer.net

Izzi Asia

Tầng 4 số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Product

Company Description

Izzi Asia là nơi ươm mầm cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực lập trình, luôn mong muốn học hỏi không ngừng và trải nghiệm kiến thức trong dự án thực tế cũng như luôn quan tâm tới phát triển yếu tố nhân lực với các hệ thống quản lý: Digital Content Management System, E-Commerce Management System, Promotion & Deal Management System, Membership & Loyalty Management System và nhiều hơn thế nữa!
Open Positions

Company Information