+84-28 62733496 career@applancer.net

G-Group

Golden Land Tower, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Company Description

G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng xã hội…

Hiện tại gia đình G-Group đã bao gồm các thành viên F88, TIMA, GameTV, BeatVN, VSEC và nhiều dự án khởi nghiệp khác.

Open Positions

Company Information